Digital Emotional Intelligence ทักษะการเห็นอกเห็นใจบนโลกดิจิทัล

ปัจจุบันการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และการทำงานร่วมกับทีมที่ห่างไกลกลายเป็นเรื่องปกติ ขณะเดียวกันโลกดิจิทัลยังมีข้อจำกัดสำคัญคือการขาดปฏิสัมพันธ์แบบต่อหน้า เมื่อเราสื่อสารผ่านโลกออไลน์มากขึ้นทำให้เราละเลยการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นบ้าง 

การไม่ได้พบปะหรือสัมพันธ์โดยตรงทำให้เราไม่สามารถอ่านอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างแท้จริง และอาจจนำมาซึ่งปัญหาความสัมพันธ์ หรือความเข้าใจผิดในการสื่อสารเรื่องสำคัญได้ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ Digital Emotional Intelligence ทักษะการเห็นอกเห็นใจบนโลกดิจิทัล ทักษะสำคัญที่จำเป็นในการสื่อสารบนโลกดิจิทัล

เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพลเมืองดิจิทัลที่น่าสนใจคลิก Digital Citizenship ทักษะพลเมืองดิจิทัล


ทักษะการเห็นอกเห็นใจบนโลกดิจิทัล คืออะไร?

Digital Emotional Intelligence (DEI) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจและรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นบนโลกดิจิทัล เป็นการนำเอาทักษะทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) มาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล แชท หรือวิดีโอคอล

อ่านบทความน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง

ความสำคัญของทักษะ Digital Emotional Intelligence (DEI):

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี: 

การเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด ลดความขัดแย้ง เสริมสร้างความไว้วางใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

2. ลดปัญหาการกลั่นแกล้งออนไลน์: 

การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นช่วยให้เราคิดก่อนโพสต์จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศออนไลน์ที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่รุนแรง หลีกเลี่ยงการตอบโต้ หรือการกลั่นแกล้งผู้อื่น และลดโอกาสที่จะลุกลามไปสู่ความรุนแรง

3. สร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย: 

การมี DEI สูงช่วยสร้างบรรยากาศบนโลกออนไลน์ที่อบอุ่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผลกระทบหากขาดทักษะ Digital Emotional Intelligence (DEI)

ต่อตัวบุคคล:

 • การสื่อสารที่ผิดพลาด: อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด ความขัดแย้ง และความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด
 • ความรู้สึกโดดเดี่ยว: อาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว ห่างไกลจากผู้อื่น และรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
 • การสูญเสียโอกาส: อาจพลาดโอกาสในการทำงาน ความสัมพันธ์ และการเติบโต
 • ความเครียดและความวิตกกังวล: อาจทำให้รู้สึกเครียด วิตกกังวล และส่งผลต่อสุขภาพจิต
 • การเสพติดเทคโนโลยี: อาจใช้เวลากับเทคโนโลยีมากเกินไป ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ต่อความสัมพันธ์:

 • ความสัมพันธ์ที่เปราะบาง: ความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงานอาจเปราะบางและเกิดปัญหาได้ง่าย
 • การทะเลาะวิวาท: อาจเกิดการทะเลาะวิวาทและความขัดแย้งบ่อยขึ้น
 • การสูญเสียความไว้วางใจ: ความไว้วางใจในความสัมพันธ์อาจลดลง
 • ความสัมพันธ์ที่ไม่ลึกซึ้ง: ความสัมพันธ์อาจไม่ลึกซึ้งและมีความหมาย
 • การสูญเสียการติดต่อ: อาจสูญเสียการติดต่อกับผู้อื่น

ตัวอย่างการแสดงถึงทักษะ Digital Emotional Intelligence:

1. คิดก่อนโพสต์: 

คิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น และพยายามมองในมุมมองของผู้อื่น พิจารณาเนื้อหาและผลกระทบของข้อความก่อนกดส่ง ถามตัวเองว่าข้อความนั้นสร้างสรรค์ สุภาพ และให้เกียรติผู้อื่นหรือไม่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนแชร์ ตัวอย่างเทคนิค:

 • รอ 24 ชั่วโมงก่อนโพสต์ข้อความที่อาจสร้างความขัดแย้ง
 • เขียนข้อความเสร็จแล้วอ่านทบทวนก่อนกดส่ง
 • ถามเพื่อนหรือครอบครัวว่าข้อความนั้นเหมาะสมหรือไม่

2. ใช้ภาษาสุภาพ:

หลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบคาย หรือคำพูดที่อาจทำร้ายจิตใจผู้อื่น หรือภาษาที่แสดงความเกลียดชัง ใช้ภาษาที่สุภาพ เรียบง่าย เข้าใจง่าย แสดงความเคารพต่อผู้อื่น เทคนิคตัวอย่าง:

 • ฝึกฝนการใช้ภาษาสุภาพในชีวิตประจำวัน
 • ศึกษาคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่สุภาพและเหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือการใช้สัญลักษณ์พิเศษมากเกินไป

3. ให้เกียรติความคิดเห็นที่แตกต่าง: 

เข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดต่าง และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ต้องตัดสิน ยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิ์ในความคิดเห็นของตัวเอง แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์ ตัวอย่างเทคนิค:

 • ฝึกฝนการฟังอย่างตั้งใจ โดยไม่ต้องขัดจังหวะ
 • พยายามมองโลกในแง่ดี และเข้าใจมุมมองของผู้อื่น
 • หลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือใช้อารมณ์

4. แสดงความเห็นอกเห็นใจ: 

เสนอความช่วยเหลือ หรือให้กำลังใจผู้อื่นเมื่อพวกเขากำลังเผชิญกับปัญหา เข้าใจและรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นผ่านข้อความหรือการกระทำ ช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังเผชิญปัญหา ตัวอย่างเทคนิค:

 • ฝึกฝนการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
 • แสดงความห่วงใยและถามไถ่ผู้อื่น
 • เสนอความช่วยเหลือหรือให้กำลังใจผู้อื่น

วิธีพัฒนาทักษะDigital Emotional Intelligence (DEI):

1. ฝึกฝนการมองโลกในแง่ดี: พยายามมองหาข้อดีของผู้อื่น และคิดบวก

2. ฝึกการฟังอย่างตั้งใจ: ฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูดอย่างตั้งใจ โดยไม่ต้องตัดสิน

3. ฝึกการเอาใจเขามาใส่ใจเรา: พยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

4. เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย: เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ

5. ฝึกฝนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: เรียนรู้วิธีการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึก


สรุป

ในโลกดิจิทัลที่เรามีการสื่อสารรวดเร็วและกว้างไกลมากขึ้น ทักษะการเห็นอกเห็นใจบนโลกดิจิทัล (Digital Emotional Intelligence) เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่นในโลกดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง การเห็นอกเห็นใจบนโลกดิจิทัลช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีกับผู้อื่น ดังนั้น เราควรพัฒนาทักษะการเห็นอกเห็นใจบนโลกดิจิทัลเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีและสร้างสรรค์ในโลกดิจิทัล

ติดตามบทความน่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่: https://www.think-digital.app/ 

อ้างอิง

 • Digital Empathy ความเห็นอกเห็นใจในโลกออนไลน์ที่สร้างได้ t.ly/TuyqX

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save