Digital Use: ทักษะการสร้างสมดุลชีวิตดิจิทัล

ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าไม่มีช่วงเวลาไหนที่เราไม่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดิจิทัล  ด้วยความสะดวกสบายและประสิทธิภาพที่เทคโนโลยีนำมาให้ เราสามารถใช้งานสื่อความรู้ความบันเทิง ใช้รับรู้ข้อมูลสำคัญและสร้างสรรค์ผลงาน หลายครั้งทำให้เวลาตลอดทั้งวันเราใช้ไปกับการเทคโนโลยีเหล่านี้จนเกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา ทั้งร่างกายและจิตใจ ทักษะการสร้างสมดุลจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะต้องฝึกฝน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตดิจิทัลได้อย่างมีความสุข ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการสร้างสมดุลชีวิตดิจิทัลกันครับ

เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพลเมืองดิจิทัลที่น่าสนใจคลิก Digital Citizenship ทักษะพลเมืองดิจิทัล

Digital Use ทักษะการสร้างสมดุลชีวิตดิจิทัล คืออะไร

สมดุลชีวิตดิจิทัล คือ ความสามารถในการควบคุมการใช้เทคโนโลยีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่มากจนส่งผลเสียต่อชีวิต ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ชีวิตที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวข้องด้วยในทุกด้าน ตั้งแต่การจัดการเวลาส่วนตัวในชีวิตประจำวัน การเลือกรับชมสื่อความรู้ความบันเทิง การบริหารเวลาความสัมพันธ์กับผู้คนในชีวิต และการจัดท่าทางการใช้งานเมื่อต้องอยู่กับจอเป็นเวลานาน จึงกล่าวได้ว่าทักษะการสร้างสมดุลดิจิทัลนี้ มีความสำคัญอย่างมากในยุคที่เราใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ลืมตาตื่นจนถึงเข้านอน


สมดุลชีวิตดิจิทัล สำคัญอย่างไร?

การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มากเกินไปมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเรา และการมีทักษะการสร้างสมดุลจะช่วยให้เราใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สามารถแบ่งผลกระทบที่สำคัญได้ 2 ส่วนได้แก่ ด้านร่างกาย และจิตใจ

1. ด้านร่างกาย

หากใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลเป็นเวลานาน และทำซ้ำต่อเนื่อง มักจะเกิดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือนอนเล่นโทรศัพท์มือถือ อาการเหล่านี้สามารถลุกลามไปเป็นกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ซึ่งมีผลกระทบเรื้อรังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และอาจต้องได้รับการรักษา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome): อาการยอดฮิตของคนติดจอ

2. ด้านจิตใจ

การเลือกเสพสื่อความรู้ความบันเทิงเป็นเวลานาน และต่อเนื่องมักส่งผลให้สมาธิและการจดจ่อมุ่งอยู่กับเนื้อหาของสื่อเหล่านั้น และมักจะรู้สึกกระวนกระวายไม่มีสมาธิเมื่อไม่ได้รับชม อาการลักษณะนี้อาจเข้าข่ายกลุ่มอาการเสพติดดิจิทัล อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Digital Addiction: อาการเสพติดดิจิทัล

เมื่อเกิดผลกระทบไม่ว่าด้านร่างกายหรือจิตใจ ล้วนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ฉะนั้นการสร้างสมดุลให้กับชีวิตดิจิทัลจึงเป็นเรื่องสำคัญ และข่าวดีก็คือสมดุลชีวิตดิจิทัลสร้างได้


แนวทางการสร้างสมดุลในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อให้เราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสมดุล เราควรพัฒนาทักษะต่อไปนี้:

1. สังเกตพฤติกรรมของตนเองเป็นประจำ

หมั่นสังเกตพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีของตนเอง หรือพิจารณาว่าใน 1 วัน เราใช้เวลากับการใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลาเท่าใด ใช้ด้วยท่าทางอย่างไร และเนื้อหาที่เราใช้งานเกี่ยวกับอะไร รวมถึงสังเกตร่างกายของตนเองว่ามีอาการปวดเหมื่อย ตึง จากการใช้งานผิดท่าเป็นเวลานานหรือไม่ 

2. การจัดการเวลา

การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เราต้องระมัดระวังในการจัดการเวลา เพราะอาจมีความเสี่ยงที่จะหลงเข้าไปในโลกออนไลน์ และลืมเวลาในโลกออฟไลน์ ดังนั้น ควรตั้งเป้าหมายการใช้งานเทคโนโลยีและจำกัดเวลาในการใช้งาน

3. เลือกรับสื่อ

การสื่อสารในโลกออนไลน์แตกต่างจากโลกออฟไลน์ การเขียนและพูดในโลกดิจิทัลต้องถูกต้องและชัดเจน เราควรพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ เพื่อให้สื่อสารได้อย่างราบรื่นและเข้าใจกันได้

4. ปรับท่าทางเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน

โลกออนไลน์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลต้องสามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลง เราควรพัฒนาทักษะการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยี


ทุกคนมีสมดุลของตัวเอง

แต่ละคนมีจุดที่เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จุดนี้แตกต่างกันไปสำหรับทุกคน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อาชีพ ความสัมพันธ์ สุขภาพ และความชอบส่วนตัว การหาสมดุลที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง หมายถึง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแบบที่ส่งผลดีต่อชีวิต โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ และงาน

วิธีหาสมดุลดิจิทัล

  • ตั้งเป้าหมาย: คิดว่าอะไรสำคัญสำหรับคุณ และอยากใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออะไร
  • ติดตามการใช้: บันทึกเวลาที่ใช้กับเทคโนโลยีดิจิทัล
  • ตั้งขีดจำกัด: กำหนดเวลาและสถานที่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  • หาทางเลือก: หากิจกรรมอื่น ๆ ทำแทนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  • ปิดการแจ้งเตือน: ปิดการแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชันอื่น ๆ
  • ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เชื่อมสัมพันธ์ เช่น ออกกำลังกาย อ่านหนังสือ หรือพบปะเพื่อนฝูง

การหาสมดุลที่เหมาะสม ช่วยให้เราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแบบที่ส่งผลดีต่อชีวิต โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ และงาน

สรุป

การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในปัจจุบัน แต่เราควรมีทักษะการสร้างสมดุลที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เราสามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมต่อการใช้งานในโลกออนไลน์และออฟไลน์

ทักษะพลเมืองดิจิทัลที่น่าสนใจคลิก

ติดตามบทความน่าสนใจเพิ่มเติมคลิก: https://www.think-digital.app/ 

อ้างอิง

คู่มือคนไทย GO Cyber https://www.thaipdf.com/2153-thai-cyber-go-handbook-youth-edition/

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save