รอยเท้าดิจิทัล (Digital Footprint)

ในยุคดิจิทัลที่การใช้ชีวิตผูกพันกับโลกออนไลน์ รอยเท้าดิจิทัล (Digital Footprint) เปรียบเสมือนเงาตามตัว สะท้อนตัวตน พฤติกรรม ความสนใจ และกิจกรรมต่างๆ ของเราบนโลกเสมือน รอยเท้าเหล่านี้ถูกเก็บรวบรวมและติดตามโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย และหน่วยงานต่างๆ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับรอยเท้าดิจิทัลอย่างลึกซึ้ง

Digital footprint background made with binary code. Digital Signature. Computer identity. Biometric information protection. Personal web track. Matrix background with digits 1.0. Vector Illustration

เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพลเมืองดิจิทัลที่น่าสนใจคลิก Digital Citizenship ทักษะพลเมืองดิจิทัล


รอยเท้าดิจิทัล (Digital Footprint) คืออะไร?

รอยเท้าดิจิทัล(Digital Footprint) คือ ข้อมูลการใช้งานดิจิทัลที่ถูกบันทึกเอาไว้ในโลกออนไลน์ เปรียบเสมือนร่องรอยการใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตของบุคคลหรือแบรนด์ เป็นข้อมูลที่สะท้อนตัวตน พฤติกรรม ความสนใจ และกิจกรรมต่างๆ บนโลกออนไลน์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1. รอยเท้าดิจิทัลทางตรง (Active Digital Footprint)

รอยเท้าดิจิทัลทางตรง (Active Digital Footprint) คือ ข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองโดยเจตนา หรือเป็นผู้ที่เลือก ตัดสินใจ และกระทำการใช้งาานบางอย่างบนโลกออนไลน์ เช่น

 • การโพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ การแสดงความคิดเห็น บนโซเชียลมีเดีย
 • การเขียนบล็อก
 • การสมัครสมาชิกเว็บไซต์
 • การซื้อสินค้าออนไลน์
 • การค้นหาข้อมูล

2. รอยเท้าดิจิทัลทางอ้อม (Passive Digital Footprint)

รอยเท้าดิจิทัลทางอ้อม (Passive Digital Footprint) คือ ข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว หรือไม่ได้ตั้งใจ หรือเป็นการกระทำพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อเข้าใช้งานบริการ เช่น

 • ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์
 • ประวัติการค้นหา
 • คุกกี้ (Cookies)
 • ที่อยู่ IP
 • ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน

ความสำคัญของรอยเท้าดิจิทัล

รอยเท้าดิจิทัลมีความสำคัญอย่างมากในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน เพราะมันสามารถสร้างภาพลักษณ์และผลกระทบต่อตัวบุคคลหรือแบรนด์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ถึงตัวบุคคลหรือแบรนด์ได้อีกด้วย

 • การสร้างภาพลักษณ์: รอยเท้าดิจิทัลเป็นตัวบ่งบอกถึงตัวตนของเราบนโลกออนไลน์ ข้อมูลต่างๆ ที่เราโพสต์ แชร์ แสดงความคิดเห็น ล้วนสะท้อนถึงบุคลิก ความคิด ความเชื่อ และค่านิยมของเรา
 • โอกาสทางธุรกิจ: รอยเท้าดิจิทัลสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทต่างๆ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า นำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจ
 • การศึกษา: รอยเท้าดิจิทัลสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้สร้างผลงาน โปรเจค บทความ บนโลกออนไลน์
 • การหางาน: ปัจจุบันหลายบริษัทใช้รอยเท้าดิจิทัลในการคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ส่วนตัว LinkedIn สะท้อนถึงทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถของเรา
 • การเข้าถึง: รอยเท้าดิจิทัลช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิงต่างๆ บนโลกออนไลน์

ผลกระทบของรอยเท้าดิจิทัล

ด้านบวก

 1. ช่วยให้ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารได้สะดวก: 

รอยเท้าดิจิทัลช่วยให้เราค้นหาข้อมูลต่างๆ บนโลกออนไลน์ได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาด้วยตัวเอง ข้อมูลส่วนตัวที่เราเคยกรอกไว้บนเว็บไซต์ต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ จะถูกบันทึกไว้ ทำให้เราสามารถกรอกข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชั่นต่างๆ ช่วยให้เราติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ครอบครัว และคนรู้จักได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาโทรศัพท์หรืออีเมล

 1. ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น: 

ธุรกิจสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าผ่านรอยเท้าดิจิทัล เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ธุรกิจสามารถใช้รอยเท้าดิจิทัลเพื่อโฆษณาสินค้าและบริการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียและสร้างฐานลูกค้า

 1. ช่วยให้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างสะดวก: 

มีแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมาย เช่น บทความ วิดีโอ และเว็บไซต์ ที่สามารถช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ โซเชียลมีเดียและกลุ่มออนไลน์ต่างๆ ช่วยให้เราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนที่มีความสนใจคล้ายกัน

 1. ช่วยให้สามารถหางานและโอกาสทางธุรกิจได้: 

บริษัทต่างๆ มักใช้โซเชียลมีเดียเพื่อค้นหาผู้สมัครงาน รอยเท้าดิจิทัลสามารถช่วยให้เราสร้าง Resume ออนไลน์ และแสดงผลงานของเราให้บริษัทต่างๆ ได้เห็น โซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ต่างๆ ช่วยให้เราสามารถหาโอกาสทางธุรกิจ เช่น หาคู่ค้า หาลูกค้า หานักลงทุน

ด้านลบ

 1. ข้อมูลส่วนตัวอาจถูกเปิดเผย: 

ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงิน รูปภาพ ฯลฯ อาจถูกเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ ผ่านโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ข้อมูลนี้อาจถูกนำไปใช้โดยบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

 1. ถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด: 

ข้อมูลส่วนตัวอาจถูกนำไปใช้เพื่อการหลอกลวง ขโมยเงิน หรือปลอมแปลงตัวตน มิจฉาชีพอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อสร้างบัญชีปลอม ติดต่อเพื่อนหรือครอบครัว อาจเกิดความเสียหายทางการเงิน สูญเสียชื่อเสียง หรือถูกดำเนินคดี

 1. ถูกติดตามพฤติกรรมและความสนใจ: 

บริษัทต่างๆ สามารถติดตามพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของเรา ผ่านคุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆ ข้อมูลนี้ถูกนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม แสดงโฆษณาที่ตรงใจ

อาจสูญเสียความเป็นส่วนตัว และถูกจำกัดเสรีภาพในการเลือกข้อมูล

 1. ถูกกลั่นแกล้งหรือคุกคามออนไลน์: 

ข้อมูลส่วนตัวที่เปิดเผยบนโลกออนไลน์ อาจถูกนำไปใช้เพื่อการกลั่นแกล้ง คุกคาม หรือสร้างความเสียหาย อาจเกิดผลกระทบทางจิตใจ สูญเสียความมั่นใจ และกลัวการใช้ชีวิตออนไลน์


การจัดการรอยเท้าดิจิทัล

 1. ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนโซเชียลมีเดีย: 

ตรวจสอบและปรับแต่งการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีโซเชียลมีเดีย เลือกที่จะแชร์ข้อมูลเฉพาะกับบุคคลที่รู้จัก จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ รูปภาพ

 1. ระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลส่วนตัว: 

คิดก่อนโพสต์หรือแชร์ข้อมูลใดๆ บนโลกออนไลน์ หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน ระวังการถูกหลอกลวงให้เปิดเผยข้อมูล

 1. ตรวจสอบข้อมูล before เผยแพร่: 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนโพสต์หรือแชร์ หลีกเลี่ยงการแชร์ข่าวลือหรือข้อมูลเท็จ คิดวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อ

 1. ลบข้อมูลเก่าที่ไม่จำเป็น: 

ลบโพสต์หรือข้อความเก่าที่ไม่จำเป็น ลบข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น ตรวจสอบว่าข้อมูลเก่าถูกลบออกอย่างสมบูรณ์

 1. ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก: 

ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากสำหรับบัญชีออนไลน์ต่างๆ เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับหลายบัญชี

 1. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส: 

ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์บนอุปกรณ์ที่ใช้งาน อัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสอยู่เสมอ ระวังการดาวน์โหลดไฟล์หรือโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ


สรุป

รอยเท้าดิจิทัลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถควบคุมและจัดการข้อมูลของเราบนโลกออนไลน์ได้ โดยการระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดีย ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เหมาะสม

ทักษะพลเมืองดิจิทัลที่น่าสนใจคลิก

ติดตามบทความน่าสนใจเพิ่มเติมคลิก: https://www.think-digital.app/ 

อ้างอิง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save