Digital Identity: อัตลักษณ์ตัวตนดิจิทัล

หนึ่งบัญชีบนโลกออนไลน์ของคุณ คือตัวตนดิจิทัลของคุณ

ตัวตนออนไลน์หรือ Digital Identity มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เปรียบเสมือนบัตรประชาชนในโลกออนไลน์ ที่ใช้ยืนยันตัวตนในการติดต่อสื่อสาร ทำธุรกรรม และเข้าถึงบริการต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลในการสร้างตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลบัตรประชาชน ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้งานโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัล และสามารถถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

การจัดการ Digital Identity เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผู้ใช้ควรตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัว และควรเลือกเก็บข้อมูลกับผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สูง

เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพลเมืองดิจิทัลที่น่าสนใจคลิก Digital Citizenship ทักษะพลเมืองดิจิทัล


Digital Identity คืออะไร

Digital Identity หรือ อัตลักษณ์ตัวตนดิจิทัล คือ ข้อมูลดิจิทัลที่ใช้บ่งบอกหรือจำแนกตัวบุคคล ในโลกออนไลน์ เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ บนโลกออนไลน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมถึงแง่มุมความสัมพันธ์ การมีปฏิสัมพันธ์ของคนรอบข้าง และชุมชนสังคมที่มีต่อการสร้างตัวตนที่เผยแพร่ออกไปบนโลกดิจิทัล

1. Digital Identity ด้านความปลอดภัย

Digital Identity เป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อใช้ข้อมูลในกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลในโลกดิจิทัล ให้มั่นใจว่าบุคคลนั้นเป็นใคร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย มีความปลอดภัย และสามารถระบุและยืนยันตัวตนได้อย่างแม่นยำ ตัวตนทางดิจิทัลใช้ยืนยันตัวตนในการติดต่อสื่อสาร ทำธุรกรรม และเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น

 • การเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
 • การทำธุรกรรมทางการเงิน
 • การลงคะแนนเสียงออนไลน์
 • การขอรับบริการภาครัฐ
 • การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ

2. Digital Identity ด้านความสัมพันธ์ ชุมชน สังคม

Digital Identity หรือตัวตนดิจิทัล ในอีกมิติหนึ่ง หมายถึง ข้อมูล และภาพลักษณ์ของบุคคลที่ปรากฏบนโลกออนไลน์ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ กิจกรรม และอื่นๆ  ซึ่งสามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในรอบครัว ชุมชน และสังคม 

พื้นที่ในโลกดิจิทัลเปรียบได้กับพื้นที่สาธารณะ การกระทำจึงหมายถึงการแสดงออกถึงบุคลิกและความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคนรอบตัวบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ แสดงความคิดเห็น หรือการแชร์ สามารถส่งผลกระทบต่อมุมมองความคิด และปฏิสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ 


ความสำคัญของ Digital Identity

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีและการเชื่อมต่อกันของโลกออนไลน์ก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว อัตลักษณ์ตัวตนดิจิทัลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่บนโลกออนไลน์

ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถ:

 • รับประโยชน์จากเทคโนโลยี: อัตลักษณ์ตัวตนดิจิทัลช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่น การใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ
 • ความปลอดภัยในการใช้บริการ: อัตลักษณ์ตัวตนดิจิทัลช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรองตัวตนและความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ บนโลกออนไลน์ ทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • สร้างความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์: อัตลักษณ์ตัวตนดิจิทัลช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และชุมชนสังคมที่เกี่ยวข้อง ผ่านการแชร์ข้อมูลและติดต่อสื่อสารในโลกออนไลน์
 • เข้าใจและปรับตัว: เข้าใจและปรับตัวกับเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อกันของโลกออนไลน์ โดยการเรียนรู้และปรับปรุงทักษะให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัล
 • รักษาความปลอดภัย: ใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของอัตลักษณ์ตัวตนดิจิทัล เช่น การใช้รหัสผ่านที่แข็งแกร่งและการป้องกันการถูกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง: ใช้โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับคนรอบข้าง และชุมชนสังคมที่เกี่ยวข้อง ผ่านการแชร์ความรู้และประสบการณ์ในโลกออนไลน์

การสร้าง Digital Identity ที่ดี

1. ไม่แชร์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสู่โลกออนไลน์

ข้อมูลส่วนตัวเป็นส่วนสำคัญในการใช้ยืนยันตัวตนกับบัญชีต่างๆในโลกออนไลน์ ฉะนั้นจึงควรระมัดระวังการให้ข้อมูลเหล่านี้กับบุคคล หรือองค์กร รวมถึงการสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ และข้อมูลที่ทำการสมัคร

2. จัดระบบรหัสผ่านบัญชีออนไลน์ให้ปลอดภัย

ทุกวันนี้เรามีบัญชีใช้งานในโลกดิจิทัลมากมาย การตั้งรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัยหรือมีการใช้รหัสซ้ำซ้อนกันในหลายบัญชี อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกคาดเดาหรือถูกหลอกเพื่อนำรหัสไปใช้แอบอ้างได้ จึงควรตั้งรหัสที่มีความปลอดภัย และจัดระบบการตั้งรหัสเหมาะสมกับการใช้งาน

3. เแบ่งปันเนื้อหาที่สร้างสรรค์

เลือกใช้งานสื่อ และแบ่งปันผลงานที่สร้างสรรค์บนพื้นที่ออนไลน์ของตนเอง จะช่วยส่งเสริมให้ตัวตนดิจิทัลได้มีภาพลักษณ์ที่ดี ส่งผลต่อการประเมินของตัวระบบเองและต่อความสัมพันธ์อีกด้วย

4. ปฏิบัติการกฎของพื้นที่ออนไลน์ที่เข้าใช้งาน

เคารพ และปฏิบัติตามกฎการใช้งานของพื้นที่ออนไลน์ที่สมัครเข้าใช้งาน แม้พื้นที่ออนไลน์จะเป็นพื้นที่สาธารณะ แต่ก็เป็นพื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นและมีกฎเหณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม หากละเมิดนอกจะทำให้ไม่สามารถใช้บริการบางอย่างได้แล้ว อาจส่งผลถึงการทำงานหรือความสัมพันธ์กับบุคลรอบข้างได้อีกด้วย


ผลกระทบหากจัดการ Digital Identity ไม่ดี

1. ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

หากข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลออกไป อาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การแอบอ้างสวมรอย การขโมยทรัพย์ออนไลน์ ไปจนถึงการติดตามทำร้ายร่างกายได้

2. ถูกโจรกรรมข้อมูล

ข้อมูลสำคัญเช่น บัญชีธนาคาร เลขประจำตัวประชาชน เป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการอ้างสิทธิ์ต่างๆได้ หากรั่วไหลออกไปอาจถูกโจรกรรมข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีได้

3. ถูกเข้าใจผิด

การถูกสวมรอยเพื่อกระทำความผิด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์กับคนรอบตัว และลุกลามร้ายแรงถึงขั้นผิดกฎหมายได้

4. ถูกตัดสิทธิ์จากการใช้งานระบบ

หากทำผิดกฎการใช้งานของพื้นที่ออนไลน์ อาจถูกตัดสิทธิ์การใช้งาน ส่งผลถึงประวัติการใช้งานบนโลกออนไลน์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันถึงไว้ไม่สูญหาย

สรุป

อัตลักษณ์ตัวตนดิจิทัลหรือ Digital Identity เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ใช้บ่งบอกหรือจำแนกตัวบุคคลในโลกออนไลน์ ซึ่งมีความสำคัญในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รับประโยชน์ในการใช้บริการออนไลน์ที่มีอยู่ และสร้างความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและชุมชนสังคม

ทักษะพลเมืองดิจิทัลที่น่าสนใจคลิก

ติดตามบทความน่าสนใจเพิ่มเติมคลิก: https://www.think-digital.app/ 

อ้างอิง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save